Leonardo: 19 Gols

Luan: 19 Gols

Roberto: 15 Gols

Jean: 14 Gols

Deleon: 12 Gols

Nanão: 10 Gols

Joaquim: 09 Gols

Grégory: 07 Gols

Rodrigo: 06 Gols

Daniel: 06 Gols

Cris: 04 Gols

Everton: 04 Gols

Dé: 03 Gols

Pirado: 02 Gols

Mano: 01 Gol

Fabiano: 01 Gol

Frank: 01 Gol

Ida: 01 Gol

Márcio: 01 Gol